อัตราค่าบริการ ชิปปิ้งอเมริกามาไทย | Bom-shipping

 

อัตราค่าบริการ ชิปปิ้งอเมริกา
 

 
 คลังสินค้าที่ "California" 

 
นำ้หนัก (1+) กิโลกรัมขึ้นไป ราคา = 700 บาท
 
นำ้หนัก (21+) กิโลกรัมขึ้นไป ราคา = 690 บาท

นำ้หนัก (31+) กิโลกรัมขึ้นไป ราคา = 660 บาท

*** โปรโมชั่นวันนี้ !!! [อัพเดทใหม่!! เริ่ม 1 สิงหาคม 2566 นี้เป็นต้นไป] ***
 
ตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป  >>>
 
รับเรทราคาพิเศษสุดที่ 650 บาท ทันที!!
 
( เพียงสมัครสมาชิก + เริ่มส่งกับเราวันนี้ )
 
 
-------------------------------------- 
 
 

 คลังสินค้าที่ "Oregon

 
นำ้หนัก (1+) กิโลกรัมขึ้นไป ราคา = 800 บาท

นำ้หนัก (21+) กิโลกรัมขึ้นไป ราคา = 790 บาท
 
นำ้หนัก (31+) กิโลกรัมขึ้นไป ราคา = 760 บาท
 
*** โปรโมชั่นวันนี้ !!! [อัพเดทใหม่!! เริ่ม 1 สิงหาคม 2566 นี้เป็นต้นไป] ***
 
ตั้งแต่ 1 กิโลกรัมขึ้นไป  >>>
 
รับเรทราคาพิเศษสุดที่ 730 บาท ทันที!! 
 
( เพียงสมัครสมาชิก + เริ่มส่งกับเราวันนี้ )
 
 
--------------------------------------
 
  
 หมายเหตุ  : 
 
 • นำ้หนักและราคา จะเริ่มต้นคิดที่ 1 กิโลกรัมขึ้นไป
 • นำ้หนักมากกว่่า 1 กิโลกรัมขึ้นไป คิดตามจริง
 • คิดค่าบริการตามนำ้หนักจริง ไม่คิดปริมาตร
 • **ยกเลิกบริการรอรวมสินค้าทุกประเภท
 • ค่าจัดส่งในประเทศ คิดตามจริง
 • เคลียร์ภาษีปลายทางให้เรียบร้อย


อัตราค่าบริการ ชิปปิ้งอังกฤษมาไทย | Bom-shipping

 
 
คลังสินค้าที่ "London"
 
โปรโมชั่นวันนี้!! - อัพเดทใหม่!!
[เริ่ม 1 มกราคม 2567 นี้เป็นต้นไป]
 
ตั้งแต่ 1 กิโลกรัมขึ้นไป  >>>
 
รับเรทราคาพิเศษสุด ราคาเดียวที่  950 บาท  ทันที!! 
 
( เพียงสมัครสมาชิก + เริ่มส่งกับเราวันนี้ )
 
 
 คำนวนค่าบริการ
 
วิธีคิดค่าบริการ จะมีอยู่ 2 วิธีด้วยกันคือ
(1.)  คิดจากนำ้หนักจริง ( AW )
< นำ้หนักพัสดุ x เรทราคา >
เช่น : นำ้หนักพัสดุ 1.8 กิโลกรัม x 950 บาท = 1,764 บาท
 
***(2.)  คิดจากนำ้หนักปริมาตรกล่องพัสดุ ( DW )
<ด้านกว้าง x ด้านยาว x ด้านสูง <หารด้วย> 5000>
เช่น : ขนาดกล่อง 30ซม. x 40ซม. x 50ซม. / 5000 = 12 กิโลกรัม
เพราะฉนั้นค่าบริการจะเป็น -> 12 กิโลกรัม x 950 บาท = 11,400 บาท
 
***ในกรณีที่คิดค่่าบริการในรูปแบบที่ 2 นี้ จะเกิดจากการที่พัสดุของลูกค้ามีขนาดใหญ่ แต่นำ้หนักจริงน้อยมาก
ดังเช่นตัวอย่างข้างต้น ข้อ (1.) + (2.) จะเห็นว่า นำ้หนักจริง 1.8 กิโลกรัม แต่นำ้หนักปริมาตรกล่องพัสดุ 12 กิโลกรัม
ดังนั้นทางคลังจะเลือกคิดค่าบริการที่มากกว่า คือที่ 12 กิโลกรัม
 
--------------------------------------
 
 
หมายเหตุ  : 

 • นำ้หนักและราคา จะเริ่มต้นคิดที่ 1 กิโลกรัมขึ้นไป
 • นำ้หนักมากกว่่า 1 กิโลกรัมขึ้นไป คิดตามจริง
 • ค่าบริการ คิดจากนำ้หนักจริง / คิดจากนำ้หนักปริมาตร
 • **ยกเลิกบริการรอรวมสินค้าทุกประเภท
 • ค่าจัดส่งในประเทศ คิดตามจริง
 • เคลียร์ภาษีปลายทางให้เรียบร้อย

 

อัตราค่าบริการ ชิปปิ้งเยอรมันมาไทย | Bom-shipping

 
 
คลังสินค้าที่ "Frankfurt"
 
*** โปรโมชั่นวันนี้!! - อัพเดทใหม่!!
[เริ่ม 1 มกราคม 2567 นี้เป็นต้นไป] *
 
ตั้งแต่ 1 กิโลกรัมขึ้นไป  >>>
 
รับเรทราคาพิเศษสุด ราคาเดียวที่  950 บาท  ทันที!! 
 
( เพียงสมัครสมาชิก + เริ่มส่งกับเราวันนี้ )
 

 คำนวนค่าบริการ


วิธีคิดค่าบริการ จะมีอยู่ 2 วิธีด้วยกันคือ
(1.)  คิดจากนำ้หนักจริง ( AW )
นำ้หนักพัสดุ x เรทราคา
เช่น : นำ้หนักพัสดุ 1.8 กิโลกรัม x 950 บาท = 1,764 บาท


***(2.)  คิดจากนำ้หนักปริมาตรกล่องพัสดุ ( DW )
ด้านกว้าง x ด้านยาว x ด้านสูง <หารด้วย> 5000
เช่น : ขนาดกล่อง 30ซม. x 40ซม. x 50ซม. / 5000 = 12 กิโลกรัม
เพราะฉนั้นค่าบริการจะเป็น -> 12 กิโลกรัม x 950 บาท = 11,400 บาท
 
***ในกรณีที่คิดค่่าบริการในรูปแบบที่ 2 นี้ จะเกิดจากการที่พัสดุของลูกค้ามีขนาดใหญ่ แต่นำ้หนักจริงน้อยมาก
ดังเช่นตัวอย่างข้างต้น ข้อ (1.) + (2.) จะเห็นว่า นำ้หนักจริง 1.8 กิโลกรัม แต่นำ้หนักปริมาตรกล่องพัสดุ 12 กิโลกรัม
ดังนั้นทางคลังจะเลือกคิดค่าบริการที่มากกว่า คือที่ 12 กิโลกรัม
 
--------------------------------------

หมายเหตุ  :
 • นำ้หนักและราคา จะเริ่มต้นคิดที่ 1 กิโลกรัมขึ้นไป
 • นำ้หนักมากกว่่า 1 กิโลกรัมขึ้นไป คิดตามจริง
 • ค่าบริการ คิดจากนำ้หนักจริง / คิดจากนำ้หนักปริมาตร
 • **ยกเลิกบริการรอรวมสินค้าทุกประเภท
 • ค่าจัดส่งในประเทศ คิดตามจริง
 • เคลียร์ภาษีปลายทางให้เรียบร้อย

 

อัตราค่าบริการ ชิปปิ้งฝรั่งเศสมาไทย | Bom-shipping

 
 
คลังสินค้าที่ "Orsay"
 

*** โปรโมชั่นวันนี้!! - อัพเดทใหม่!!
[เริ่ม 1 มกราคม 2567 นี้เป็นต้นไป] *
 
ตั้งแต่ 1 กิโลกรัมขึ้นไป  >>>
 
รับเรทราคาพิเศษสุด ราคาเดียวที่  950 บาท  ทันที!! 
 
( เพียงสมัครสมาชิก + เริ่มส่งกับเราวันนี้ )
 

 คำนวนค่าบริการ


วิธีคิดค่าบริการ จะมีอยู่ 2 วิธีด้วยกันคือ
(1.)  คิดจากนำ้หนักจริง ( AW )
นำ้หนักพัสดุ x เรทราคา
เช่น : นำ้หนักพัสดุ 1.8 กิโลกรัม x 950 บาท = 1,764 บาท


***(2.)  คิดจากนำ้หนักปริมาตรกล่องพัสดุ ( DW )
ด้านกว้าง x ด้านยาว x ด้านสูง <หารด้วย> 5000
เช่น : ขนาดกล่อง 30ซม. x 40ซม. x 50ซม. / 5000 = 12 กิโลกรัม
เพราะฉนั้นค่าบริการจะเป็น -> 12 กิโลกรัม x 950 บาท = 11,400 บาท
 
***ในกรณีที่คิดค่่าบริการในรูปแบบที่ 2 นี้ จะเกิดจากการที่พัสดุของลูกค้ามีขนาดใหญ่ แต่นำ้หนักจริงน้อยมาก
ดังเช่นตัวอย่างข้างต้น ข้อ (1.) + (2.) จะเห็นว่า นำ้หนักจริง 1.8 กิโลกรัม แต่นำ้หนักปริมาตรกล่องพัสดุ 12 กิโลกรัม
ดังนั้นทางคลังจะเลือกคิดค่าบริการที่มากกว่า คือที่ 12 กิโลกรัม
 
--------------------------------------
 

หมายเหตุ  :
 • นำ้หนักและราคา จะเริ่มต้นคิดที่ 1 กิโลกรัมขึ้นไป
 • นำ้หนักมากกว่่า 1 กิโลกรัมขึ้นไป คิดตามจริง
 • ค่าบริการ คิดจากนำ้หนักจริง / คิดจากนำ้หนักปริมาตร
 • **ยกเลิกบริการรอรวมสินค้าทุกประเภท
 • ค่าจัดส่งในประเทศ คิดตามจริง
 • เคลียร์ภาษีปลายทางให้เรียบร้อย

 

อัตราค่าบริการ ชิปปิ้งออสเตรเลียมาไทย | Bom-shipping

 
 
คลังสินค้าที่ "NSW"
 
*** โปรโมชั่นวันนี้!! - อัพเดทใหม่!!
[เริ่ม 1 มกราคม 2567 นี้เป็นต้นไป] *
 
ตั้งแต่ 1 กิโลกรัมขึ้นไป  >>>
 
รับเรทราคาพิเศษสุด ราคาเดียวที่  950 บาท  ทันที!! 
 
( เพียงสมัครสมาชิก + เริ่มส่งกับเราวันนี้ )
 

 คำนวนค่าบริการ


วิธีคิดค่าบริการ จะมีอยู่ 2 วิธีด้วยกันคือ
(1.)  คิดจากนำ้หนักจริง ( AW )
นำ้หนักพัสดุ x เรทราคา
เช่น : นำ้หนักพัสดุ 1.8 กิโลกรัม x 950 บาท = 1,764 บาท


***(2.)  คิดจากนำ้หนักปริมาตรกล่องพัสดุ ( DW )
ด้านกว้าง x ด้านยาว x ด้านสูง <หารด้วย> 5000
เช่น : ขนาดกล่อง 30ซม. x 40ซม. x 50ซม. / 5000 = 12 กิโลกรัม
เพราะฉนั้นค่าบริการจะเป็น -> 12 กิโลกรัม x 950 บาท = 11,400 บาท
 
***ในกรณีที่คิดค่่าบริการในรูปแบบที่ 2 นี้ จะเกิดจากการที่พัสดุของลูกค้ามีขนาดใหญ่ แต่นำ้หนักจริงน้อยมาก
ดังเช่นตัวอย่างข้างต้น ข้อ (1.) + (2.) จะเห็นว่า นำ้หนักจริง 1.8 กิโลกรัม แต่นำ้หนักปริมาตรกล่องพัสดุ 12 กิโลกรัม
ดังนั้นทางคลังจะเลือกคิดค่าบริการที่มากกว่า คือที่ 12 กิโลกรัม
 
--------------------------------------

หมายเหตุ  :
 • นำ้หนักและราคา จะเริ่มต้นคิดที่ 1 กิโลกรัมขึ้นไป
 • นำ้หนักมากกว่่า 1 กิโลกรัมขึ้นไป คิดตามจริง
 • ค่าบริการ คิดจากนำ้หนักจริง / คิดจากนำ้หนักปริมาตร
 • **ยกเลิกบริการรอรวมสินค้าทุกประเภท
 • ค่าจัดส่งในประเทศ คิดตามจริง
 • เคลียร์ภาษีปลายทางให้เรียบร้อย


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้